PHỤ LỤC A (CHỈ SỐ BẢO VỆ IP)

CHỈ SỐ BẢO VỆ IP
X Kích thước vật rắn Hiệu quả bảo vệ chống va chạm vật rắn Y Bảo vệ chống thấm nước Mục đích bảo vệ
0 Không được bảo vệ 0 Không bảo vệ
1 >50 mm Không bảo vệ tiếp xúc bằng bàn tay 1 Bảo vệ nước nhỏ giọt Không bị ảnh hưởng bởi nước nhỏ giọt
2 >1.25 mm Không bảo vệ tiếp xúc bằng ngón tay hoặc tương đương 2 Bảo vệ nước nhỏ giọt góc 15 độ Không bị ảnh hưởng bởi đứng góc 15 độ
3 >2.5 mm Không bảo vệ tiếp xúc bằng dụng cụ hoặc dây điện 3 Bảo vệ bụi nước Không bị ảnh hưởng bởi bụi nước ở góc 60 độ
4 >1 mm Không bảo vệ tiếp xúc bằng các loại dây, vít 4 Bảo vệ nước bắn Không bị ảnh hưởng nước bắn lên từ bất kỳ hướng nào
5 Bảo vệ bụi bẩn Chống lại bụi nhưng không hoàn toàn, bảo vệ tiếp xúc 5 Bảo vệ tia nước Không bị ảnh hưởng bởi tia nước bắn lên tới 6.3 mm
6 Bảo vệ bụi kín Chống lại bụi hoàn toàn, bảo vệ tiếp xúc 6 Bảo vệ phun mạnh Không bị ảnh hưởng bởi tia nước bắn lên tới 12.5 mm
7 Bảo vệ ngâm nước tới 1m Không bị ảnh hưởng khi ngâm trong nước tới độ sâu 1m
8 Bảo vệ ngâm nước dưới 1m Không bị ảnh hưởng khi ngâm trong nước tới độ sâu dưới 1m

 

PHỤ LỤC B (FORM TÙ)

Form 1 Form 2a Form 2b Form 3a Form 3b Form 4a Form 4b
Thanh cái cách ly với khối chức năng
Các khối chức năng cách ly với nhau
Cách ly khối chức năng với bên ngoài
Cách ly bên ngoài với thanh cái
Cách ly bên ngoài với nhau