Tủ điện tổng là tủ phân phối cấp một trong hệ thống, được sản xuất theo dạng module theo tiêu chuẩn IEC 60439-1, thuận lợi cho việc di chuyển và mở rộng. Tủ được thiết kế từ 1250A lên tới 5000A.

Danh mục: