Tủ điện loại này được thiết kế cho tải từ 350A tới 1000A nhằm tiết kiệm không gian, chi phí hơn so với thiết kế thành tủ MSB.

Danh mục: